Didaktické centrum geologie Muzea Říčany (geopark)

Didaktické centrum geologie

Odhalte krásu živé i neživé přírody! Geopark slouží jako terénní pracoviště muzea, kde probíhají výukové programy pro školky a školy, vzdělávání pedagogů z praxe i VŠ studentů.

  • uvidíte zde zajímavosti české krajiny jako čedičové varhany, Čertova zeď, suťové moře nebo vápencové skalky
  • expozice hornin z celé ČR a Říčanska 
  • expozice rostlin - okrasné a medonosné, vápencová skalka, skalní vegetace, stínomilné, vlhkomilné a vodní rostliny, smyslový záhon a střešní zahrada

Pro veřejnost:

Kdy je otevřeno:

Od dubna do října připravujeme AKCE, během kterých je geopark zpřístupněn veřejnosti.

Vstupné během akcí:

80 Kč       dospělí
40 Kč       děti do 15 let, studenti, důchodci
200 Kč     rodinné (2 dospělí a až 3 děti)

Během každé akce  můžete hledat zkameněliny v paleontologickém nalezišti, v brouzdališti rýžovat pravé české granáty a stavět přehrady. Při prohlídce geoparku se také dozvíte, jestli u nás hrozí zemětřesení a jak se u moře chovat při tsunami.

Kde nás najdete:  v areálu 1. základní školy, Říčany, Masarykovo nám. 71.

 

Řezání a broušení kamenů

Přijďte se podívat, jak se řežou a brousí horniny v geologické laboratoři. Přineste si svůj vlastní kamínek. Rozřízneme ho a vy si kamínek zkusíte vyleštit.

REZERVACE NUTNÁ - objednávka termínu

Cena od 30 Kč dle velikosti kamene.


Pro školy:

V Didaktickém centru geologie probíhají výukové programy pro základní, střední i mateřské školy .

Využíváme didaktické modely umístěné v zahradě (simulace sesuvů, paleontologické naleziště, modelování vzniku říčních koryt a usazování hornin) i vybavení v geologické dílně a laboratoři (bruska, leštička, polarizační mikroskop). 

Nejmenší návštěvníci z MŠ s námi nahlédnou pod zem a prozkoumají různorodé minerály a horniny. Na paleontologickém nalezišti si mohou zahrát na vědce a odkrývat trilobity a dinosauří kosti. Pro žáky ZŠ je připravena nabídka, která navazuje na učivo zeměpisu a přírodopisu. Pro žáky 2. stupně nabízíme také programy zaměřené přímo na poznávání hornin a minerálů s využitím polarizačního mikroskopu. 

Žáci mohou v rozšířené realitě pomocí tabletů přímo v geoparku cestovat miliony let zpět, ve virtuálních laboratořích zkoumat vznik pískovcových skalních měst, rizika povodní, krasové jevy a mnoho dalšího.

Podrobné informace o výukových programech pro školy zde.


Ke stažení:

Jak to všechno začalo?

Pozemek u 1. základní školy v Říčanech dlouho ležel ladem. Přímo volal po využití, které by mu vdechlo nový smysl. V té době nastoupil na místo ředitele školy Pavel Bednář, člověk nadšený do geologie. Okamžitě začal uvažovat o možnostech, jak pozemek v tomto směru využít.

Myšlenky sdílel s Jakubem Halašem, ředitelem a geologem Muzea Říčany. Muzeum záměr rozvinulo a zanedlouho našlo způsob jak jej uskutečnit. Díky finanční podpoře z ESF, OPVK se podařilo realizovat projekt Věda. Jedním z cílů projektu byla přeměna pozemku na Didaktické centrum geologie. Město Říčany k tomu kompletně zajistilo stavbu venkovní laboratoře, Muzeum Říčany zajistilo její vybavení.

Celý projekt byl úspěšný jen díky ukázkové intenzivní spolupráci muzea, školy a města!

Provoz zajišťuje Muzeum Říčany, které spolupracuje s 1. ZŠ Říčany.


Didaktické centrum geologie vzniklo díky celorepublikovému projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, jehož řešitelem byla Česká geologická služba a partnerem Muzeum Říčany. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.