Didaktické centrum geologie

Didaktické centrum geologie

Areál 1. základní školy, Říčany, Masarykovo nám. 71.

Různé horniny jsou naprosto všude pod našima nohama. Tvoří planetu Zemi a na povrchu jsou základem krajiny. Pro člověka, který dokáže v krajině číst, je pak každý výlet nádherné dobrodružství. Uprostřed Čech vidí žraloky z pradávných moří, soptící sopky nebo stáda mamutů.

Objevujte krásu neživé i živé přírody v Didaktickém centru geologie Muzea Říčany!

Co je v geoparku možné shlédnout a vyzkoušet:

  • expozice hornin z celé ČR a Říčanska 
  • expozice rostlin - okrasné a medonosné, vápencová skalka, skalní vegetace, stínomilné i vlhkomilné rostliny, smyslový záhon
  • rýžování granátů v Jezírku a další hraní s vodou
  • odkrývání zkamenělin z pěti různých geologických období
  • pokusy - simulace sesuvů půdy

Pro veřejnost:

Kdy je otevřeno:

Od dubna do října připravujeme AKCE, během kterých je DCG zpřístupněno veřejnosti. Pravidelná otevírací doba v sobotu odpoledne je ZRUŠENA.

Vstupné během akcí:

80 Kč       dospělí .
40 Kč       děti do 15 let, studenti, důchodci
200 Kč     rodinné (2 dospělí a až 3 děti)

K zapůjčení zdarma je tištěný Průvodce geoparkem. Průvodce lze zakoupit díky finanční podpoře Středočeského kraje za symbolickou cenu 30,- Kč v DCG či na pokladně v hlavní budově muzea.

Řezání a broušení kamenů - 2018

Přijďte se podívat, jak se řežou a brousí horniny v geologické laboratoři. Přineste si svůj vlastní kamínek. Rozřízneme ho a vy si kamínek zkusíte vyleštit.

Termíny řezání  budou každou třetí sobotu od dubna do října: 21. 4., 19. 5., 16. 6., 21. 7., 18. 8., 15. 9., 20. 10. - REZERVACE NUTNÁ

Cena dle velikosti kamene.

objednávka termínu - rezervační formulář

 


Pro školy:

V Didaktickém centru geologie probíhají výukové programy pro mateřské, základní i střední školy.

Využíváme didaktické modely umístěné v zahradě (simulace sesuvů, paleontologické naleziště, modelování vzniku říčních koryt a usazování hornin) i vybavení v geologické dílně a laboratoři (bruska, leštička, polarizační mikroskop). 

Nejmenší návštěvníci z MŠ s námi nahlédnou pod zem a prozkoumají různorodé minerály a horniny. Na paleontologickém nalezišti si mohou zahrát na vědce a odkrývat trilobity a dinosauří kosti. Pro žáky ZŠ je připravena nabídka, která navazuje na učivo zeměpisu a přírodopisu. Pro žáky 2. stupně nabízíme také programy zaměřené přímo na poznávání hornin a minerálů s využitím polarizačního mikroskopu. 

Žáci mohou v rozšířené realitě pomocí tabletů přímo v geoparku cestovat miliony let zpět, ve virtuálních laboratořích zkoumat vznik pískovcových skalních měst, rizika povodní, krasové jevy a mnoho dalšího.

Podrobné informace o výukových programech pro školy zde.


Ke stažení:

Didaktické centrum geologie vzniklo díky celorepublikovému projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, jehož řešitelem byla Česká geologická služba. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR. Město Říčany financovalo stavbu geologické laboratoře.

Uložit