Depozitář muzea

V prostorách depozitáře pokračují práce na systematické elektronické katalogizaci sbírkových a knižních fondů muzea.
Aktivně je prováděna sekundární evidence sbírkových předmětů tak, aby se zajistilo jejich snadné využívání veřejností. Při této příležitosti je prováděna také digitalizace sbírkových předmětů.

Přijímáme od veřejnosti dary do sbírek, které dokumentují historii i současnost, zejména na Říčansku. 

Badatelé mají po domluvě možnost pracovat:

  • s předměty z muzejních sbírek
  • s publikacemi z muzejní knihovny

Adresa: Depozitář muzea, Zděbradská 26, Říčany Jažlovice


Zvětšit mapu