Muzejní sbírky

Kořeny naší sbírky

Sbírka Muzea Říčany nese ve svém názvu označení „vlastivědná“. Její počátky sahají až do 90. let 19. století, kdy došlo v souvislosti s přípravami Národopisné výstavy českoslovanské (1895) ke shromáždění prvních předmětů. Ty se po vzniku muzea roku 1908 staly základem již skutečné muzejní sbírky, která se svým charakterem a zaměřením snaží dokumentovat Říčansko zejména v oborech historie, živá i neživá příroda, etnografie a archeologie.

Současný stav sbírky

Sbírka v současné podobě postihuje převážně 18., 19. a 20. století. Jednotlivé předměty však pocházejí i z prehistorických a středověkých nálezů. Činnost muzea zpočátku personálně zajišťovali laičtí nadšenci a učitelé (tím byl ostatně i Alois Mudruňka, iniciátor založení muzea, jehož jméno po určitou dobu tato instituce nesla ve svém názvu). Systematicky tvořená sbírka byla v době po roce 1960 a později znehodnocována vyjímáním jednotlivých předmětů, které byly předávány archivům a jiným středočeským muzeím. Část sbírky, zaměřená na národopis a historii zemědělství, tvoří dnes jen zlomek celku.

Zajímavosti sbírky

Koncem 20. století byla v muzeu zformována poměrně hodnotná kolekce výtvarného umění. Vzhledem k charakteru regionální vlastivědné sbírky je zastoupení předmětů a materiálů pestré. Nalézají se zde předměty měšťanské i selské domácnosti, lidové kroje, části uniforem, různé oděvy a textilie. Obsahuje cechovní a řemeslnické památky, nádobí, náčiní a nástroje, hračky, betlémy a předměty náboženského charakteru, umělecké předměty jako plastiky, grafiku, tisky, obrazy a další. Rovněž zde můžete zkoumat herbáře, různé preparáty, dermoplastiky apod. Svým významem vyniká sbírka kramářských tisků a zbraní.