Na dvorek za zvířátky

05.07.2017

Na dvorek za zvířátky

Vždy ve STŘEDU od 16 do 17 hodin, letos do 25. října.

Kroužek pro rodiče s dětmi na dvorku naproti muzeu.  Kroužek bude probíhat od září do října a od dubna do června.

Trávíme společný čas venku, poznáváme zvířata - králíky a slepice - a staráme se o ně, nechybí ani hry či výtvarné aktivity.  Přijít můžete kdykoliv, není potřeba se předem hlásit. Vstupné 50 Kč na rodinu je použito na provoz komunitního chovu zvířat (krmení, očkování apod.). Kroužek se nekoná pouze v případě velmi nepříznivého počasí – sledujte web Ekocentra Říčany www.ekoricany.org.

Kroužek zajišťuje Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany.