úvod,   propozice,   přihláška,   kudy na start,   plán trati,   kategorie,   výsledky,   obrázky,   sponzoři,  

Popis tratě dospělých
Na trati nejsou žádní pořadatelé pro navádění závodníků. Každý závodník je sám sobě zodpovědný za správné proběhnutí trati. Na určitých místech trati budou skryté kontroly správného probíhání trati.
Trať je označena zelenými kapkami na stromech, nebo jiných stabilních předmětech podél trati. Využíváme stabilního značení jedné z běžeckýchtras v okolí Říčan. Nepodceňujte značení trati, zejména možné nebezpečné úseky. Jsou označeny na základě zkušeností z předešlých ročníků a osobní zkušenosti stavitele trati. Dobře odhadněte své schopnosti a berte ohled na ostatní závodníky.
Závod bude odstartován před Sokolovnou Říčany-Radošovice. Po startu se vydáme po cestě z kopce kolem fotbalového hřiště a po betonové lávce přes Rokytku. Po přeběhnutí lávky se dáme v pravo proti produ Rokytky (od roku 2021 je vynechán výběh a následný seběh - práce v lese)Po této cestě poběžíme necelé dva kilometry. Mineme odbočku, kde se až do roku 2002 odbočovalo doleva do kopce s následným seběhem, známým jako „Slávčin seběh“. Pamětníci si vzpomenou na zlomenou ruku. Tak tuto smyčku jsme museli kvůli zalesnění právě seběhu vynechat a pokračujeme po cestě proti proudu Rokytky, podle značení až téměř ke státovce. Před „tunelem“ odbočíme ostře doleva do krátkého, ale velmi strmého kopce. Po jeho vyběhnutí, pro některé to bude znamenat vyšplhání, nás kapky navedou doleva po pěšince mezi vzrostlými smrky až na lesní cestu, kde se dáme opět doleva. Po cestě poběžíme několik stovek metrů lehce zvlněným profilem až k prvnímu nebezpečnému místu. Je jím překonání potoka, který se ostře zařízl do terénu. Po překonání potoka a výběhu na cestu se vydáme doleva a doslova po několika málo metrech odbočíme na jinou cestu doprava. Kdo zde neodbočí seběhne až na cestu k Rokytce a má smůlu. Po správném odbočení pokračujeme opět zvlněným terénem po cestě. Kousek po odbočení musíme překonat místo, kde obvykle bývá dosti mokro. Odvážlivci proběhnou loužemi, ostatní mohou místo oběhnout mezi stromy. Doběhneme až na okraj chatové oblasti, kde odbočíme opět doleva a běžíme podél plotů zahrádek. Přeběhneme kolmo jednu cestu vedoucí od zahrádek do lesa a běžíme po okraji lesa několik stovek metrů, mírně odbočujeme doleva a po několika metrech zase doleva na cestu vedoucí do lesa mírně s kopce. S kopce běžíme několik stovek metrů až k odbočce doprava. Nesmíme přehlédnout odbočení doprava, jinak opět seběhneme až k můstku přes Rokytku. Dále běžíme po pěšině mezi stromy, pak po rozhraní vzrostlého lesa a mýtiny až opět narazíme na odbočení doleva. Odbočení je z cesty zdánlivě mezi stromy, ale po chvilce již běžíme po pěšině s  kopce. Sklon se zvětšuje, až se ocitneme na pěšině a odbočíme doleva. Zde budou natažena „mlíka“ pro navedení závodníků. Toto je druhé místo vyžadující zvýšenou opatrnost. Seběhneme serpentinou s kopce a běžíme rovně přes křížení s lesní cestou, přes betonovou lávku k tenisovým kurtům. Abychom nenarazili do plotu kurtů, musíme zatočit doleva a kolem plotu hned doprava. Následuje prudký výběh po „sáňkařské dráze“ až k hájovně. Zde se trať rozdvojuje. Kdo již běží do cíle, dá se doprava a zbývá mu asi třista metrů do cíle. Do druhého kola (pro závodníky běžící 11 km) se odbočuje doleva a běžíme ještě jednou totéž.
V cíli nás čeká vřelé přijetí soupeřů, přátel a milých a občerstvení. Po zpracování výsledků také vyhlášení a odměnění nejlepších v každé vypsané kategorii.

úvod,   propozice,   přihláška,   kudy na start,   plán trati,   kategorie,   výsledky,   obrázky,   sponzoři,