Naučná stezka Říčansko

Zajímá-li vás kultura, historie a příroda, nabízíme vám delší vycházku po naučné stezce „Říčansko“, která vás seznámí s některými pamětihodnostmi města a s přírodou v jeho okolí. Naučná stezka má celkem osmnáct zastavení, přičemž první stanoviště je v centru města, kterým je stará radnice na náměstí. Vydáte-li se na stezku, která je svou délkou 8 981 m určena pro středně zdatné turisty a chodce, navštívíte postupně dalších šestnáct zastavení, až posléze dorazíte na poslední zastavení „koupaliště Jureček“, odkud se snadno během patnácti minut pomalé chůze dostanete na vlakové nádraží, autobus nebo k vašemu zaparkovanému automobilu. Průběh stezky je viditelný na mapě. Kromě toho na každém zastavení naleznete malou schematickou mapku, z níž bude patrné, na kterém místě naučné stezky se právě nalézáte.

Celá stezka se nachází na schůdných městských, polních a lesních cestách a je dobře přístupná i dětem. Křížení s frekventovanou Černokosteleckou silnicí je řešeno podchodem podél potoka Rokytky. Občerstvení lze pořídit na náměstí, na dalších místech města (obchůdek u Říčanky před hřištěm), dále pak u koupaliště „Marvánek“ a před konečnou zastávkou na koupališti „Na Jurečku“. Po celou dobu vycházky vám také bude k dispozici kyslík v Říčanském lese, zurčení Říčanského potoka a Rokytky a zpěv ptáků, a půjdete-li po stezce v zimě, pak možná také šelestění vloček.

Historii a kultuře je věnováno zastavení první, právě tak jako druhé u říčanského hradu a třetí na Marvánku. Kultuře a obecné problematice životního prostředí je věnováno zastavení poslední, v místě na Jurečku. Všechna ostatní zastavení jsou věnována různým částem přírody nebo činnostem v přírodě. Postupně navštívíte tato zastavení:

 

Náměstí

Úvodní zastavení na náměstí je věnováno historii i současnosti města Říčany, jeho místopisu, architektuře, kultuře, společenskému a sportovnímu životu, dějinám, živé přítomnosti i blízké budoucnosti.

 

Hrad

Zastavení na říčanském Hradu je věnováno významné památce českých dějin, která sice není velká rozlohou, ale svým stářím a pohnutou historií se natrvalo zapsala do dějin českého státu.

 

Stromy

Stromy jsou nedílnou součástí nejen přírody, ale i civilizace a kultury. Také Říčany mají své významné stromy, z nichž některé jsou vyhlášeny jako památné. Právě taková skupina se nachází na travnaté ploše mezi Jizerskou a Otavskou ulicí. Stojí zato ji vidět a přečíst si něco dalšího i o stromech jiných.

 

Marvánek

Zastavení v lokalitě, nazývané „Marvánek“, je věnováno historii a rekreaci obecně.

 

Rybníkářství

Ten, koho zajímají ryby a rybníky, nemůže vynechat zastavení číslo 5 u rybníka s názvem „Rozpakov“. Téměř každý Čech se zajímá o ryby v období těsně před vánoci, kdy se již téměř osm století stává jedním z hlavních symbolů vánoc pěkný kapr. O kaprovi a jiných rybkách se lze dočíst v sympatické krajině u rybníka za humny města.

 

Botanika

Rozsáhlý svět rostlin popisuje botanické zastavení šesté. Pilní žáčci a studenti si zde mohou zopakovat nebo nově nastudovat některé základní botanické pojmy, milovníci květin se mohou porozhlédnout po okolí a nafotografovat květy mezí a luk.

 

Savci

Populární skupinou zvířat jsou savci, jimž je věnována další část stezky. Jste-li dobří pozorovatelé přírody, možná v lese uvidíte některá ze zvířat, která jsou uvedena na zastavení sedmém.

 

Myslivost

Co je to myslivost a zda má co říci modernímu člověku, to uvádí na tabuli zastavení osmé v jednom ze zákoutí Říčanského lesa.

 

Houby

Neodmyslitelnou částí lesa jsou houby. Každoročně vyrážejí tisíce lidí na svá místa, kde rostou ty „pravé“ hřiby, někdy však i jiné houby, které představují smrtelné nebezpečí. O tom stručně vypráví zastavení deváté.

 

Les

Zelená lesnická kamizola dnes již nepředstavuje ani tak zajištěnou existenci, zajímavou pro vdavekchtivé panenky, ale spíše hodně starostí a námahy. Jestli i v budoucnu zůstanou šumící hvozdy trvalou součástí české země, nebo zda se změní spíše na polopoušť, lze se dočíst na zastavení desátém.

 

Voda a prameny

U studánky uprostřed Říčanského lesa lze zjistit, že pramenitá voda se opravdu nevyskytuje pouze v PET lahvích, ale že často odněkud vyvěrá. O tom i o tom, jak putuje pod zemí k pramenům a studnám, lze rozjímat u zastavení jedenáctého.

 

Hmyz

Jdete-li po stezce někdy mezi dubnem až zářím, vcelku určitě si na vás sedne nějaký ten muší drzoun či okolo vás hrozivě zabzučí vosa. Proč to s hmyzem jde obtížně, ale bez hmyzu to nejde vůbec, o tom rozpráví zastavení dvanácté.

 

Zemský povrch

Utváření zemského povrchu, někdy jednoduché, jindy složité, to je výsledkem mnoha přírodních vlivů v minulosti i současnosti. Údolí Říčanky, Rokytky i jiná zákoutí bychom nepoznali, kdybychom se mohli vrátit o několik statisíců či milionů let zpátky.

 

Geologie a pedologie

My lidé si myslíme, že nejdůležitější je to, co někde postavíme. Ve skutečností stačí malý pohyb toho, co máme pod nohami, a hned je vše jinak. Na čem se pohybujeme, o tom něco málo sděluje zastavení čtrnácté.

 

Bezobratlí

Už na zastavení dvanáctém bylo možno něco zjistit o části bezobratlých živočichů. Několik dalších údajů o představitelích mnohamilionové chasy drobných tvorů naznačuje zastavení patnácté.

 

Plazi a obojživelníci

Pro někoho podezřelí, avšak ve skutečnosti vysoce užiteční a pozoruhodní tvorové jsou plazi a obojživelníci. Pachtí se sice při zemi, ale jejich historie je přibližně sedmsetkrát delší, než historie člověka.

 

Ptáci

Veselí opeřenci, to jsou zpravidla nejmilejší společníci člověka. Několik představitelů ptačí říše z Říčanského lesa předvádí tabule na sedmnáctém zastavení stezky.

 

Životní prostředí

Že životní prostředí není moc velká legrace, to naznačuje poslední zastavení v místě, zvaném „Koupaliště“.

 

Třeba ale někdo z vás návštěvníků, kdo poctivě projde celou stezku, sáhne i po další literatuře o přírodě, životním prostředí a kultuře, a tak bude účel stezky naplněn.

Pak pro vás stezka posledním zastavením neskončí.

Dagmar Muzikantová,
Ing. Renáta Vavřínová,
odbor životního prostředí

 


PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM

Městský úřad Říčany tímto děkuje Základní škole v Bezručově ulici v Říčanech a manželům Kroužkovým z Mánesovy ulice, kteří poskytli pomoc při realizaci obnovy parku Mánesa a parku v Bezručově ulici a umožnili zdroj vody pro zálivku nových trávníků a výsadeb.

odbor životního prostředí