70. výroční založení SSC Říčany

Letos by klub SSC Říčany, ve kterém jste mnozí působili, nebo o něm alespoň slyšeli nebo četli, dovršil sedmdesát let svého trvání. Proto Vás všechny co nejsrdečněji zveme ke vzpomínkovému setkání, které se bude konat za přítomnosti představitelů města a pozvaných dosud žijících členů SSC v pátek, dne 25. května 2001. Sejdeme se v 11.00 hodin v parku u pomníku našeho kamaráda plukovníka Josefa Koreše, nositele válečného kříže 1959 in memoriam.

Kromě této veřejné vzpomínky na velmi bohatou a záslužnou sportovní, společensko kulturní a vlasteneckou činnost se setkáme v užším kruhu s vrstevníky, tehdejšími členy klubu, kteří zde žili a veřejně pracovali.

Dovolte mi, abych ocitoval část knihy „Kapitoly z dějin Říčan“. „Studentský sportovní klub SSC Říčany - lední hokej - vznikl na přelomu let 1930/31. Založili jej šestnáctiletí studenti, když byli odmítnuti klubem SK Říčany, kde jim bylo namítáno, že lední hokej je sport příliš drahý. V počátcích činnosti SSC stáli Ota Novotný, Vincenc Zeman a Josef Mára. Už v této době v r. 1936 hrál oddíl nejvyšší republikovou soutěž a střetával se úspěšně s takovými kluby jako byla AC Sparta, Slavia a LTC Praha. Hrálo se na rybníku pod školou (Mlýnský), na Marvánku a také na fotbalovém hřišti SK Říčany. Další příznivý vývoj ledního hokeje se datuje až po osvobození v r. 1945. V roce 1947 se SK Říčany sloučil s SSC a vytvořil klub ČSK Říčany, který naše město v hokeji proslavil. Odtud vyšla celá řada československých reprezentantů, jako byli např. Ing. Josef Zvolský-obránce, Václav Bubník - tehdy naše nejrychlejší křídlo, ale také funkcionářů - Dr. Zdeněk Andršt a Vincenc Zeman jako předsedové Československého svazu ledního hokeje v šedesátých letech. Značných úspěchů dosahoval oddíl ragby, v němž byla celá řada našich členů“. Potud citát.

Někteří z dosud žijících bývalých členů SSC byli nuceně nasazeni na práce do Říše v letech 1942-1945, ale stačili tehdy splnit svůj přijatý úkol a zahájit výstavbu zimního stadiónku, někteří museli opustit republiku a někteří byli transportováni do vyhlazovacích táborů.

V té době vstupuje do popředí klubu bývalý studující práv UK Josef Němeček. SSC postupně sdružovalo většinu mládeže ve sportovních oddílech házené mužů i žen, volejbalu, pozemním hokeji, vodním pólu, lyžování, ale i v kultuře např. uměleckém přednesu. Tyto večery se konaly každý týden a na jejich základech později pokračovala dramatická skupina studentů říčanského gymnázia.

Za jednu z významných činností SSC lze označit výměnnou spolupráci říčanské mládeže s mládeží z Liptovského Sv. Mikuláše na Slovensku. Tehdy padesát mladých lidí žilo v rodinách a stejný počet zase tři týdny u nás. Dodnes jsou to pro ně nezapomenutelné zážitky i životní zkušenosti.

Při našem setkání 25. května se jistě rádi zastavíme na místech, která jsme budovali, např. na stadiónku nebo na Marvánku. Tady bylo naše eldorádo sportovního vyžití, ale i místo velkých dokončovacích prací a úprav hřišť, pěšinek, teras, laviček, osazování zeleně a pomoci při budování tanečního parketu a kuželníku. S příchodem jara jsme se sem brzo vraceli, opravovali, natírali, čistili překrásné dřevěné šatny pro víc jak 3000 návštěvníků. Znovu se budeme vracet topolovou alejí, kterou jsme tehdy sázeli, na stadiónek, kde byla instalována knihovna. Je pravda, trochu jsme si zavzpomínali, ale snad jste pochopili, jak jsme tenkrát žili.

Naše město získává nebývalou krásu, ochraňujte a opečovávejte si ho. Věříme, že se brzo v plné kráse zase zaskví i okolí stadiónku, Marvánek i cesta k němu.

Přijďte, těšíme se na setkání.

 Prof. Jaroslav Koreš