Po stopách Rychlých šípů

Posledního března odpoledne se konala v Říčanech dobrodružná hra, která se jmenovala Po stopách Rychlých šípů. Zúčastnit se jí mohl každý kluk i holka od 10 do 14 let. Hru připravili roveři a rangers z říčanského skautského střediska Lípa.

Děti se sešly ve 14 hodin před sportovní halou. Sluníčko svítilo, a tak jich přišlo asi pětatřicet. Odtud se odebraly na Marvánek ke skautské klubovně. Tam se rozdělily do pětičlenných skupin, představujících Rychlé šípy a byly seznámeny s pravidly hry.

Po tomto nutném úvodu již začala vlastní hra. Skupinky Rychlých šípů se rozeběhly po okolí klubovny, aby našly někoho, kdo by je vzal s sebou do Stínadel a pomohl jim objevit ježka v kleci. Každá družinka nakonec našla nějakého Vonta, který se stal jejím průvodcem po celou hru. První zastávkou byla Rozdělovací třída, přes kterou se museli Rychlé šípy probít do Stínadel. Stáli zde tři Vontové, střílející po přecházejících papírové koule. Rychlé šípy se však nedali a vraceli jim jejich rány.

Dále vedli průvodci děti ke kostelu. Tam se zrovna slunil kostelník od svatého Jakuba. Skupinkám prozradil něco o Janu Tleskačovi a hlavně o tom, kde je jeho deník – byl schovaný u stavidla Mlýnského rybníku. Tam ho také Rychlé šípy našli a dočetli se v něm, jak se dostat od skrýše s klíčem k ježkovi. Kde jsou ale ty klíče?

Na stromě u hráze visela podivná cedulka – „Informace o vontské radě u Losny“. Děti se dovtípily, že by se mohly na vontské radě dozvědět něco o klíčích, a proto se šly podívat do nedaleké čtvrti, kde bydlí Losna, po zprávě o tom, kde se Vontové sejdou. Po cestě Vontové zajali Červenáčka, ale ostatním se podařilo ho vysvobodit. Potom už Rychlé šípy našli hesla jako „Rytíř“, „Erb“ nebo „Bílá paní“, ze kterých vydedukovali, že rada zasedá na stínadelském hradě.

S nasazením života skupinky vyslechly zprávu, že klíč je v Žižkově dubu. Děti se tam rozběhly a zastavit je nemohl ani přepad Vontů u dopravního hřiště. V dubu už Rychlé šípy snadno našli klíč a podle popisu z deníku Jana Tleskače došli ke skrýši s ježkem. Ten tam čekal jen na ty nejrychlejší, ostatní se museli spokojit jen s čísly, která pak vyměnili v cíli u klubovny skautů za sladké ceny.

Myslím, že se hra líbila jak účastníkům, tak organizátorům. Doufám, že až zase budeme něco podobného pořádat, jistě se nebudete bát a přijdete i vy ostatní, kteří jste se dnes nezúčastnili. Příští akcí říčanských skautů pro veřejnost bude 30. dubna od osmnácti hodin upalování Čarodějnic.

 Za skautské středisko Lípa ŘíčanyJan Hofta