Dobrá zpráva z naší knihovny

Díky finančnímu příspěvku našeho města dostaneme další počítač. Uživatelé Internetu jásejte, budete mít k dispozici již třetí přístupové místo v oddělení pro dospělé.Nezapomeňte se předem objednat (osobně, telefonicky, e-mailem). Začátečníkům rádi poskytneme základní instruktáž,jak proniknout do tajů využívání Internetu. http: knihovna.ricany.cz

 

Knihovny slouží všem občanům

Všechny knihovny v České republice mají od letošního roku do roku 2003 možnost přístupu k plnotextovým databázím zahraničních periodik firmy EBSCO. Databáze zahrnují více než 3 300 titulů plnotextových časopisů a přes 1 300 příručních publikací především z oblasti společenských a humanitních věd, ekonomie, financí, mezinárodního obchodu, kultury a medicíny. Přístup je dotován Open Society Institute (Sorosova nadace), který vytvořil největší světové konsorcium pro 39 zemí střední a východní Evropy a jižní Afriky (projekt EIFL Direct). Plošná licence pro Českou republiku je finančně zajištěna z programu MŠMT "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" a pro knihovny je tedy zdarma. Podrobnější informace na http://www.nkp.cz/start/knihcin/periodika/eifl/eifl.htm Prosíme zájemce o využívání této databáze, aby se osobně ohlásili v naší knihovně.

 

Knihovna ­ kulturní nástroj individuality

Čtení může být velká radost. Posláním knihovny je tuto radost zprostředkovat všem čtenářům rovnoprávně. Knihovna se stává místem pro setkávání lidí, místem obrany lidské mysli proti ohlupující a manipulující nabídce komerčních médií.

 

Vzpomínka na jeden z výpůjčních řádů knihovny našich předků

Kniha je tvým nejlepším přítelem!

  1. Každou knihu opatři obalem a šetř jí.
  2. Ulož ji vždy na určité místo suché, a nikdy ji nesvěř malým dětem.
  3. Odveď vždy knihu tak neporušenou, jak ti byla půjčena.
  4. Při obracení listů nesliň prsty, rohů nezahýbej a nikdy nepřekládej knihy na hřbetě.
  5. Kde je v rodině nakažlivá nemoc, nevypůjčujte si po tu dobu knih, kdyby náhodou se tak stalo, musí se kniha desinfikovati nežli se odvede.

 

Knihy si važ, šetři ji.

  1. Čti zvolna, nic nevynechej.
  2. Co se ti v ní nejvíce líbilo, zapiš si do zvláštního sešitu, jakož i titul a jméno spisovatelovo.
  3. Čemu nerozumíš, zeptej se.
  4. Všímej se pěkného slohu, krásných rčení a obratů v řeči, jichž užívej při hovoru a řiď se v konání nápodobiti šlechetné skutky osob, o nichž jsi četl. Čti s rozumem a užitkem!

 

V článku použity materiály SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR).

Husova knihovna Říčany